Říjen 2011

Dá sa to prežiť ?

6. října 2011 v 17:01 | hakika
Pre mnoho z vás znie odpoveď nie.Ouch.Prečo hovorím Pre mnhoho z vás ? Nesmiem zabudnúť na mňa.
Takže oprava : Pre mnoho z Nás znie odpoveď nie.Ale áno Bez počítača by sa dal život žiť.Ale téma znie
Život bez elektriny.Takže Moja odpoveď zn ie , život bez elektriny sa nedá.Ale rozmýšľajte.A čo lekári ?
Čo tie spotrbiče čo chladia jadrové elektrárne ? ČO voda,svetlo a pre väčšinu aj jedlo.A čo obchody ? To jedlo ?
Chápete ? Proste dospeli sme do doby keď bez elektriny žiť jednoducho nedokážeme ....
http://www.mkenergy.sk/obr/200905252017_elektrina-2.jpg

Migrácia ľudí

6. října 2011 v 16:30 | hakika& Michaela |  Site-about web
Tři lidí, kteří jdou na trati

Čo je to migrácia
Migrácia je proces priestorového premiestňovania osôb cez hranice, spojený so zmenou miesta bydliska na dobu kratšiu či dlhšiu, prípadne natrvalo.
Formy a druhy
Migrácia sa delí na dve základné formy: emigrácia (vysťahovania) a imigrácie (prisťahovania).Každý individuálny pohyb naberá obidve tieto formy - z jednej oblasti sa emigruje, do druhej sa imigruje, pokiaľ je parametrom sťahujúci sa človek. Vo vzťahu ku konkrétnej oblasti (zdrojovej či cieľovej) sa jedná o dva toky pohybu. Štatisticky sa migrácia podchytáva dvoma spôsobmi: 1. Skúmaním migrácie obyvateľstva vybraného územného celku, 2. Skúmaním migračných tokov medzi dvoma oblasťami. Je nutné rozlišovať medzi migráciou a ostatnými formami priestorového pohybu, ktoré vedú len k dočasnej zmene bydliska - dochádzka, vychádzka, cestovania. Pre všetky formy priestorových pohybov obyvateľstva sa používa súhrnný pojem mobilita (hybnosť).
Kto je migrant
Migrant je osoba, ktorá sa sťahuje do zeme, v ktorej sa nenarodila a/alebo nie je jej občanom. Migranti sa líšia od utečencov tým, že neutekajú pred nebezpečenstvom. Väčšina migrantov sa sťahuje do inej zeme za lepším životom pre seba a svoje rodiny. ...
Zuzana Bargerová Migrantov môžeme rozdeliť na dve základné skupiny - dobrovoľní, ekonomickí migranti a humanitárni migranti. Pokiaľ ide o dobrovoľných alebo ekonomických migrantov legálne žijúcich v SR tak ich počet bol minulý rok cca 62 000. Toto číslo zahŕňa všetkých cudzincov, aj občanov členských krajín EÚ a aj štátnych príslušníkov tretích krajín, pričom 22 900 bolo práve z tretích krajín.

Nevieš ako sa obliecť ?

2. října 2011 v 17:16 | hakika |  Poradňaf-Čo si obliecť
Dnes bol extra nakupovací deň... No ale to inokedy teraz o týchto mojich výtvoroch.
SOmething like you- disco girl
Úplne prudko obyčajné, asi až na tie topánky.Inak aj vy milujete tak baretky ? To mi pripomína, musím natočiť video !
Vhodné do školy a tak.Ale pokiaľ použiješ nejak tak úžasné topánky nedaj sa viyviesť z miery ostatními pohľadmi.Ja to poznám :...
hakixioon
Pokiaľ si na základke ako ja tak to budeš mať tažké :D ale čo neurobíš pre štýl ? Topánky prípadne môžeš nahradiť teniskami...
Two styles two persons and one shirt
Dva rozlišné štýly jedna sukňa.No krása.
7 days ago - three views Love shoes
To tričko tam nie je podstatné a celkovo to ani nie je o ladení ale o tom že správne volené topánky dodajú originalitu celému looku.